Värdebaserat ledarskap – nu även i södra Sverige!

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare 20-25 år i ideell sektor. Vi gör det andra pratar om. Värdebaserat ledarskap skapar möten över gränser – generationer, kulturer, organisationer och individer. Genom mötet lär du dig mer om dig själv, dina värderingar och ditt ledarskap.

I vår ges utbildningen i samarbete med Fryshuset Malmö. Läs mer och ansök senast 6 januari

På Värdebaserat ledarskap gör vi det andra pratar om. Vi skapar möten över gränser: generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessa möten är något av det mest värdefulla deltagarna, mentorerna och kursledarna tar med sig från kursen. Genom möten lär du dig mer, både om dig själv och om andra.

 

Som deltagare lär man sig inte bara att prestera över sin egen förmåga – man lär sig eliminera allting som begränsar ens förmåga för att kunna utnyttja sina styrkor fullt ut! Jag har sett människor våga hoppa, finna sina drömmar och designa om sina liv på nytt.

– Matilda Axelson, Scouterna

 

För att söka kursen bör du uppfylla följande kriterier:

  • Du ska vara 20-25 år.
  • Du behöver ha minst två år ledarerfarenhet.
  • Du ska vara aktiv ledare i en ideell rörelse med lokal anknytning.
  • Du behöver ha genomfört en grundläggande ledarskapsutbildning eller motsvarande.
  • Du ska vara intresserad av att åta dig nya ledaruppdrag i framtiden.
  • Du behöver ha kunskaper i engelska för att kunna delta i de internationella kursomgångarna

Kursen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för kostnader knutna till undervisningen. I avgiften ingår mat och boende under utbildningen samt kursmaterial, kopiering etc. Fakturan kommer efter första kurstillfället. Avgiften är 4000 kronor.

Ansök nu och läs mer här!