LÄGERHÄSTORDEN

Scouter i olika åldrar, från olika distrikt och samverkansorganisationer har alla ett helt gäng med ceremonier.

I Nordvästra Skåne scoutdistikt så har vi en speciell ceremoni som knyter oss samman, nämligen Lägerhästordern.
Man kan ju undra vad det är för någonting och varför just den är så speciell, den är nämligen hemlig för alla som inte medverkat i ceremonin tidigare.

ORDENSGRADER

Lägerföl, (brons) 5 poäng
Unglägerhäst, (silver) 20 poäng
Lägerhäst, (guld) 40 poäng
Storlägerhäst, (guld med blå emalj) 100 poäng
Gammellägerhäst, (guld med grön emalj) 170 poäng

POÄNGBERÄKNING

Som huvudregel gäller att alla läger/hajker som ger poäng, alltid måste i sin helhet ha utomhusförläggning i tält, vindskydd eller liknande.
Tvådagars- läger/hajk 2 poäng
Tredagars- läger/hajk 3 poäng
Vårläger 4 poäng

Poäng för ovanstående lägertyper får endast tillgodoräknas för invigning till de två lägsta graderna. Alltså EJ till Lägerhäst, Storlägerhäst eller Gammellägerhäst.

Följande läger, hajker eller seglingar skall pågå minst en vecka.
Sommarläger, (kårläger, kårseglingar) 10 poäng
Konfirmandläger, (endast lägerdelen) 10 poäng
Distrikts-, Landsdelsläger och Skeppslagsseglingar 10 poäng
Utlandsläger 10 poäng
Blå-Hajk, Fjällrajd, Fjällkurser, kanotkurs och Biscaya-segling 10 poäng
Förbundsläger 12 poäng
Jamborée, Världsläger eller Unionsläger 15 poäng
T/G-kurser, (endast den praktiska delen) 15 poäng

INVIGNING

Invigning till Läger-, Storläger- och Gammellägerhäst förrättas av
Lägerhästordens stormästare eller av honom utsedd ceremonimästare på Vårlägret på Sonnarp under Kristi Himmelsfärdshelgen. Kårerna svarar själva för invigning av Lägerföl och Unglägerhästar. Till de två lägsta graderna utlämnas märkena till ansvarig ledare på Vårlägret, då avgiften är betald.

STADGAR

Ovanstående stadgar antogs 1962-05-09, reviderades 1987-03-18 , 2005-03-22
och 2006-05-26. Rättighet till grad har alla som är inskriven i en scoutkår
tillhörande Nordvästra Skåne Scoutdistrikt eller distriktskåren.

LÄGERHÄSTENS MÅL

”Orden skall verka för höjande av lägertekniskt kunnande samt för ett livligare
lägerdeltagande. Orden vill att det är friluftsliv med läger, hajker och liknande
som är det mest centrala inom vår verksamhet.”

 

Ladda ner information om lägerhästordern här