Vi i USB, Utmanarnas Samordnande Byrå, är ett gäng utmanare och rovers och vi arbetar för att utmanartiden ska bli så bra och så awesome som det bara går!

 

Detta gör vi genom att arbeta med utmanardemokrati, frågor och arrangemang. Vi är också en arbetsgrupp i distriktsstyrelsen och på så sätt gör vi det lättare för utmanare att lyfta frågor, vi är som en länk mellan utmanare och styrelse.

 

Alla utmanare i Nordvästra Skåne scoutdistrikt kan komma till oss om tips och idéer om vad vi i USB ska syssla med. Till oss kan ni också komma om ni har något ni behöver hjälp med, kanske terminsplanering eller ett eget arrangemang?

 

Vår vision är att det är utmanarna i Nordvästra Skåne som ska komma med alla idéer om utmanarnas verksamhet, inte distriktsstyrelsen eller USB, vi ska finnas till som ett stöd.

 

Var inte rädda för att kontakta oss, vi bits inte (så mycket)