Årets Distriktsstämmohandlingar

Årets distriktsstämmohandlingar publicerades 2016-04-04

Uppdatering med saknade delar kommer ske löpande efter det att de färdigställts.

 

Nu finns Protokollet även att läsa här, medföljande handlingar finns i dokument nummer 2.

[bifogade-filer]

 

 

 

 

Förändringslogg

Datum Förändring
2016-04-05 Stavfel, skrivfel och felsyftningar åtgärdade.
2016-04-06 Tillägg av missad motion från DST 2015 för andra omröstning
2016-04-12 Rättelser och datumkorrigering
2016-04-13 Tillägg av ek. revision, förslag till budget och styrelsens svar på motion 1