Här hittar ni alla dokument för årets distriktsstämma.

 

I det fall någon handling skulle läggas till eller uppdateras kommer de läggas upp på denna sida:

 

[bifogade-filer]

 

Handlingarnas laddades upp 2018-03-22

Revisionsberättelse lades upp 2018-04-03