Fixarhelger på Sonnarp

För att hålla Sonnarp i bästa möjliga skick bjuder Sonnarpsgruppen in till fixarhelger ett antal gånger per år.

 

Fixardagar Våren 208

27/1         Riva ur Tjållan i Örenäshuset för renovering

Riva ur gamla toaletten och byta ytterdörr i Storstugan

Byta Brandvarnare

Mäta glaspartiet i altandörren storstugan

Om vädret tillåter rensa o singla runt husen

Eljobb

 

24/2       Renovera Tjållan o Toan

VVS arbeten

Om vädret tillåter rensa o singla runt husen

Eljobb

 

30/3       Hängrännor upp på scenen

Bulta trappan dito

Fixa eldstad dito

Röja sly  (Frivilliga utmanarelag)

Renovera bryggan

Slipa golvet Toahuset ( frivilliga  utmanarelag?)

 

28/4       Bryggan i

Måla golv toahuset ( om slipat)

Fixa en dörr till vedförrådet

Fixa Temporärt slanställ

 

26/5       Skorstenen på Vikingasalen

Gjuta trappor Ladan,Storstugan o Vikingasalens(långsida)

Slanställ

 

Detta är Sonnarpsgruppens förhoppningar vad som skall hinnas med i vår. Men till det behövs det så klart hjälp !

All hjälp är hjälp. Så sitt inte hemma och tro du inte har något att bidra med. Utan kom upp och njut av härligt sällskap och alla kan göra något som bidrar till Sonnarps utveckling

Det finns mat till alla o go fika

 

Vi ses väl på fältet?