Yvonnes Minnesfond

Yvonnes minnesfond

Yvonne Fjällborg var under åren 1997–2005 aktiv inom Kulla Scoutdistrikt med flera olika uppdrag. Under åren 2000 – 2005 var Yvonne distriktsordförande.

I september månad 2005 gick Yvonne hastigt bort. I samband med hennes bortgång samlades en summa pengar in, som öronmärktes i en fond som fick namnet ”Yvonnes Minnesfond”.

Eftersom Yvonne var en person med starkt engagemang för ungdomsinflytande, demokrati och förnyelse inom vår rörelse, så beslöt Kulla scoutdistrikts styrelse att dessa pengar ska delas ut till aktiva scouters personliga utveckling.

Under en tio års period med start på vårlägret 2008, kommer en summa av
totalt 40 000 :- att delas ut. Utdelningen är 4000:-/år, fördelat på en eller flera personer.

När stipendiat-/er skall utses kommer det vara önskvärt att hälften är kvinnor, dels för att få en jämn könsfördelning, och dels för att särskilt uppmuntra unga tjejer att engagera sig.

Stipendium utdelas för kurser/arrangemang/läger som bidrar till den enskilde scoutens/ledarens personliga utveckling.
Ansökan om stipendium kan göras av: Enskild scout eller av kårstyrelsen.
Ansökan ska innehålla en kort presentation av sökande scout/ledare, vilket arrangemang/kurs eller läger som ansökan avser, samt kostnaden för arrangemanget/kursen/lägret.

Ansökan ska vara Nordvästra Skånes scoutdistrikt tillhanda senast den 31 mars innevarande år.

Statuter

• Sökande ska vara medlem i en kår tillhörande Nordvästra Skånes scoutdistrikt

• Sökande ska vara i ålder mellan 17-25 år

• Sökande ska vara ett bra föredöme för övriga ungdomar i rörelsen genom att      jobba med demokrati, förnyelse, gemenskap och utveckling av scouting

• Sökande ska ha en klar vilja att utveckla sitt ledarskap

• Man kan endast tilldelas ett stipendium under 10 års perioden
Beslut om stipendiat-/er tas av Nordvästra Skånes scoutdistrikts arbetsutskott, i april månad innevarande år.
Utdelning av stipendiet kommer att ske under Vårlägret.

Ansökan ska skickas in till (senast den 31 mars)
Nordvästra Skånes Scoutdistrikt
Studentgatan 4
211 38 Malmö

eller via e-post till anton.nilsson@scouterna.se

Märk brevet med ”Yvonnes Minnesfond”