Ledarträffar

SCOUTNETKVÄLL


Var

Billeberga Scoutkår, Prästvägen 1 Billeberga

När
22:a januari 19:00

Vem
Utmanare och uppåt

Material
Egen dator och inloggning till Scoutnet

Anmälan
Du anmäler dig här>>

Sista anmälan
17:e januari

Innehåll
Scoutnet är Scouternas medlemssystem där alla kårer behöver hålla sin information uppdaterad. För att underlätta för kårerna, svara på frågor och se hur distriktet bäst arbetar med Scoutnet bjuder Nordvästra Skåne Scoutdistrikt in till en kväll med fokus Scoutnet den 22:a januari 2018.

Under kvällen kommer vi gå igenom Scoutnets olika funktioner, från de mest vanliga och använda till de lite nyare eller avancerade. Vi kommer också lägga stor tid på att se till så alla era frågor kan besvaras.

Vi tar också tillfället att gå igenom Statsbidragsansökningsprocessen som finns integrerat i Scoutnet.

Senare under året kommer det också komma en kväll med fokus på wordpress, Scouternas plattform för hemsidor.

Kontakt

Anton Nilsson
anton.nilsson@scouterna.se                 0733-594111

 

 

Ledarträff Free Being Me


Var

Ännu ej bestämt

När
13:e februari 19:00, fika från 18:30

Vem
Utmanare och uppåt

Anmälan
Du anmäler dig här>>

Sista anmälan
9:e februari

Innehåll

Föreställ dig en värld där ingen bekymrar sig över hur hen ser ut. Över hela världen uppger barn och ungdomar att de ofta oroar sig över sitt utseende. De känner sig pressade att ändra sitt utseende för att passa in i samhällets snäva bild av vad skönhet är. Och det är en bild som presenteras i media och som idealiseras av vänner.

Free Being Me ger dig som scoutledare verktyg att hjälpa dina scouter att bli trygga med sina kroppar och se till att deras oro över sitt utseende inte hindrar dem från att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra. Free Being Me är ett globalt program och idag arbetar över 100 länder med det. 3,5 miljoner barn och ungdomar har redan nåtts och nu är det Nordvästra Skånes tur.

Kontakt

Anton Nilsson
anton.nilsson@scouterna.se                 0733-594111

 

 

Ledarträff


Var

Ännu ej bestämt

När
21:a mars 19:00, fika från 18:30

Vem
Utmanare och uppåt

Anmälan
Du anmäler dig här>>

Sista anmälan
19:e mars

Kontakt

Anton Nilsson
anton.nilsson@scouterna.se                 0733-594111