Arrangera

je2003-007-0824

På denna sidan kan du hitta uppdaterade handledningar och mallar för de som planerar arrangemang i Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.

 

I KALK-handledningen finns all information som behövs för att arrangera ett arrangemang. Läs igenom dokumentet innan ni börjar er planering för arrangemanget.

Mallarna finns till som stöd för er som planerar för att underlätta och stötta i ert arbete.

 

 

Dokument