Utvecklingsgruppen

Utvecklingsanvarig, Tobias Håkansson, ansvarar för utvecklingsfrågor i Nordvästra Skåne Scoutdistrikt och arbetar bland annat med:

  • Ansvar för distriktets utvecklingsgrupp
  • Driver och ansvarar för ett regionsamarbete
  • Ansvarar för utvecklingen av distriktets hemsida
  • Ansvarar för informationsutskick till kårer och medlemmar
  • Samordnar och ansvarar för styrelsens arbete med att stötta distriktets kårer i dess utveckling
  • Kontaktperson till förbundets utvecklingskonsulent och distriktets konsulent
  • Har PR- ansvar