Utvecklingsgruppen

Utvecklingsanvarig, Viggo Forssman, ansvarar för utvecklingsfrågor i Nordvästra Skåne Scoutdistrikt och arbetar bland annat med:

  • Ansvar för distriktets utvecklingsgrupp
  • Ansvarar för att distriktets hemsida
  • Säkerhetsställa så att information finns tillgängligt för distriktets medlemmar
  • Kontaktperson till förbundets utvecklingskonsulent och distriktets konsulent
  • Ansvarig för distriktets digitala verktyg
  • Har såväl internt som externt PR-ansvar
  • Samverka med konsulenterna om framtida utveckling av scoutkårerna i distriktet.
  • Ansvarar för utmanarscoutverksamheten i distriktet.