Anläggningsgruppen

Nordvästra Skåne Scoutdistrikt äger en lägeranläggning utanför Åsljunga som heter Sonnarp.
Mer information om Sonnarp hittar du på deras hemsida (som är under utveckling)

 

Sonnarpansvarig, Markus Bayer ansvarar över Sonnarp.

Till sin hjälp har Sonnarpansvarig en Våläger på Sonnarpgrupp ”Sonnarps framtid” som jobbar på Sonnarp och även med marknadsföring internt och externt. Vi letar bidrag och sponsorer, intresserad att sponsra kontakta gärna oss.
Sonnarps framtid har även en Facebookgrupp om ni vill veta mer vad som händer på Sonnarp.