Om distriktet

Nordvästra Skåne scoutdistrikts styrelse för verksamhetsåret 2018 består av följande personer

 

Peter Wilhelmsson

Distriktsordförande
E-post: do@nordvastraskanescout.se
Mobil:
0734407790

Sofie Snecker

Vice Distriktsorförande
E-post: vdo@nordvastraskanescout.se

Markus Beyer

Anläggningsansvarig
E-post: anlaggning@nordvastraskanescout.se