Scouternas PRESSMEDDELANDE

Intresset att bli scout ökar både i Sverige och i världen.

Läs mer i Scouternas pressmeddelande.