Scouterna stoppar sång

Läs mer om nyheten här

och ta även del av Scouternas uppmaning om att gå igenom sånghäften och sångarkiv