Regeringen föreslår kraftig höjning av anslaget till friluftslivet

Regeringen höjer anslaget till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor per år från och med 2016. Förslaget finns med i den budgetproposition som finansminister Magdalena Andersson kommer att presentera den 21 september. Det är ett mycket glädjande besked för det svenska friluftslivet. Läs vidare här…