Lägerelden känner inget ”vi och dem”

Anders Lindholm skrev 2015-12-07 om ideellt engagemang och vikten av friluftsliv i en ledare för Aftonbladet.

Läs mer här…