Protokoll 2017

Här är protokollet för 2017 års distriktsstämma.

 

Alla handlingar finns under ”Distriktsstämmohandlingar” alla kommentarer från stämman kommer publiceras under kommande vecka.

 

 

Underskrivet protokoll finns på kansliet i Malmö