DST den 11 oktober 2014

Distriktsstämma 2014

Protokollet från distriktsstämman kan du läsa nedan
Protokoll skrivet på Kulla scoutdistrikts ordinarie stämma 2014

av säkerhetsskäl finns inte namnteckningarna med i protokollet.
Original finns att se på kansliet i Malmö.