DST den 17 oktober 2015

Här finner ni handlingarna från distriktsstämman 2015 och även protokollet från stämman.