Valberedningen

Valberedningen är valda av DST för att se till att styrelsen tillsätts inför de årliga stämmorna men är även behjälplig under året för att tillsätta eventuella vakanser etc.
Är du intresserad eller vet du någon som är intresserad av att engagera sig i distriktet går det bra att höra av sig till valberedningen.

 

 

Valberedningen består av: