Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till Distriktsstyrelsen i Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.

Peter Wilhelmsson

Distriktsordförande
E-post: do@nordvastraskanescout.se
Mobil:
0734407790

Cecilia Sandahl

Vice Distriktsorförande
E-post: vdo@nordvastraskanescout.se

Markus Beyer

Anläggningsansvarig
E-post: anlaggning@nordvastraskanescout.se

André Bogga

Utvecklingsansvarig
E-post: utveckling@nordvastraskanescout.se