Vad gör en konsulent?

Konsulenthjälp

På Södra kansliet i Malmö arbetar utvecklingskonsulenter för Scouterna som hjälper er scoutkår med rekrytering, planering av event, utbildningar, Trygga möten med mera.

En konsulents dag innehåller varierande arbetsuppgifter och en möjlighet att få träffa otroligt många scouter.
I Nordvästra Skåne scoutdistrikt arbetar Caroline Eriksson, Evelina Rasmussen och Anton Nilsson

Nedan har vi listat vad en Konsulent b.la. kan hjälpa till med.

Attraktiv Scoutkår

Vuxenrekrytering

Barnrekrytering

Ledarutbildning Intro

Planering av Rekrytering

Skolrekrytering

Krisplansutformning

Utbildning i WordPress

Hjälp med marknadsföring/spridning av läger/arrangemang

Kopiering och frankering

 

Anton kvadrat

Anton Nilsson

Utvecklingskonsulent
E-post: anton.nilsson@scouterna.se
Telefon:
073 35 94 111
Mobil:
073 35 94 111

Anton arbetar med stöd till Nordvästra Skånes scoutdistrikts styrelse men också med kårstöd och rekrytering till såväl kårer i Nordvästra- som Södra Skånes scoutdistrikt. Anton är anställd av Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.

Caroline Johansson

Caroline Eriksson

Utvecklingskonsulent
E-post: caroline.eriksson@scouterna.se
Telefon:
0720787925

Caroline är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

Evelina 2

Evelina Rasmussen

Utvecklingskonsulent.
E-post: evelina.rasmussen@scouterna.se
Telefon:
0766- 23 25 32

Evelina är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.